PERSOONLIJKE GEGEVENS

Persoonlijke gegevens

9031-t-vogelaarDhr. T. Vogelaar Psychotherapeut, echtpaar- en gezinstherapeut is vanaf 1997 als psychotherapeut werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Heeft gewerkt in de kliniek, poli, deeltijd en momenteel in een eigen Praktijk voor Psychotherapie.

Identiteit

Ik respecteer elk mens met zijn eigen visie, levensinvulling, normen en waarden. Iedereen is dus welkom in mijn praktijk.

Bij ethische facetten en zingevingsvragen, die zich voordoen tijdens de behandeling, zoals een praktische vertaling van de tien geboden,  help ik cliënten hun motivatie en steun te vinden in de Bijbel waarbij een goede  wisselwerking tussen professionele kwaliteit en identiteit beoogd wordt. Daarom is reflectie op de relatie geloof en psychotherapie vervlochten met de behandeling.

Registraties

De volgende registraties zijn van toepassing:

  1. Inschrijving Register van Psychotherapeuten Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Nummer : 3172 Tel inlichtingen : 070-340 79 11 (doorkiesnummer: 7120 / 7119)
  2. BIG registratie register van psychotherapeuten onder nummer: 19047614216 Tel inlichtingen : 0900-8998225
  3. Registratie als relatie- en gezinstherapeut bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie d.d. 11 februari 1998 tot 31-01-2020.
  4. Registratie bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie 1997; mede i.v.m. Wkkgz kunt u hier uw klachten of geschillen melden.
  5. Registratie bij de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten Beëindigd dd 31-01-2020 
  6. Registratie als groepspsychotherapeut, dat is gewoon lid, bij de Nederlandse Vereniging voor Groepstherapie. Beëindigd dd 31-01-2020
  7. Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP, gevisiteerd 2015) Beëindigd dd 31-01-2020LVVP-visitatielogo

Mijn AGB gegevens (AGB-Code):

  • Praktijkcode : 94-002915
  • Persoonlijke/zorgverlenerscode: 94-003388
  • Kwaliteitsstatuut. Klik op PDF bestand voor meer informatie.