Welkom bij Psychotherapiepraktijk Ton Vogelaar

In mijn praktijk maak ik gebruik van gangbare psychologische methoden en technieken. Zoals de psychodynamische therapie, systeemtherapie (o.a. EFT), schematherapie, oplossingsgerichte therapie (SFT) en cognitieve-gedragstherapie die wetenschappelijk bewezen effectief  zijn. In de intake wordt gevraagd naar uw levensovertuiging.  Afhankelijk van  uw psychische problemen en de  raakvlakken met uw geloofsbeleving zal er, indien u dit wenst, ook aandacht voor zijn.

Waarvoor kunt u terecht? Voor een behandeling die breed inzet, die niet slechts het symptoom of de klacht maar ook de onderliggende oorzaken aanpakt.

Aanmeldingsklachten die binnen de Specialistische GGZ vallen:

 • Vage lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke medische verklaring te vinden is; hoofdpijn, maagpijn, benauwdheid, rugklachten, vermoeidheid, en dergelijke;
 • Angst, paniek en dwang;
 • Depressie;
 • ADD/ADHD;
 • Autisme (PDD-NOS of Asperger);
 • Persoonlijkheidsproblematiek;
 • Relatieproblemen met de partner of binnen het gezin, familie of vriendschappen wanneer deze verbonden zijn met problemen van de persoonlijkheid;
 • Levensfaseproblematiek in de adolescentie, maar ook bij ouderen en volwassenen;
 • Seksuele problemen;
 • Stress,  burn-out en andere psychische problemen verbonden met het werk, studie of werkeloosheid;
 • Verwerking van traumatische ervaringen uit zowel vroegere als latere levensperiodes.

Mensen komen niet in aanmerking voor behandeling:

 • als zij jonger zijn dan 18 jaar;
 • als zij lijden aan een psychose;
 • als zij medicamenteuze behandeling nodig hebben;
 • als zij alcohol en drugsverslaafd zijn.