KOSTEN EN AANMELDING

Kosten

Hulp bij psychische klachten valt onder de huisartsenzorg. Bij een psychische stoornis kan de huisarts verwijzen naar de basis GGZ of de specialistische GGZ. Psychotherapeutische en psychologische hulp bij psychische stoornissen wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Ik heb met vrijwel alle zorgverzekeraars contracten voor de specialistische GGZ in 2016 en 2017 afgesloten: Zilveren kruis, Achmea, CZ, Delta Lloyd en OHRA, DSW, Multizorg/VRZ, Zorg en zekerheid en Menzis.

Iedere verzekerde betaalt in 2016 voor hulp in de GGZ het verplichte eigen risico van € 385,00 per jaar, en het eventuele vrijwillige eigen risico.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts nodig.

Wij raden u aan, voordat de hulpverlening begint, bij uw eigen zorgverzekeraar na te gaan of onze behandeling vergoed wordt. In bijna alle situaties wordt tegen de 100% uitbetaald.

Via VCD Healthcare (www.vcd.nl) Online-DBC worden de tarieven in overeenstemming met de NZa richtlijnen vastgesteld en de DBC uitbetaald.

Tarief voor zelfbetalers is à €85,- euro per consult.

Aanmelding

Vogelaar, psychotherapeut, relatie-en gezinstherapeut

Waterschans 11, 3905 XR Veenendaal

0318 550 880

Voor crisissituaties binnen en buiten kantooruren: 06 489 438 70

U kunt mij elke werkdag na 19.00 uur bellen of mailen op de tijd die u het beste uitkomt.

U kunt alleen een afspraak maken op donderdag van 14.00 uur t/m 17.00 uur en vrijdag vanaf 9.00 uur t/m 11.00 uur.

Wachttijd: De aanmeldingswachttijd kan enkele maanden zijn. Als de wachttijd teveel oploopt help ik u verder zoeken. Ik hanteer geen behandelingswachttijd, tussen intake en start behandeling zit geen wachttijd. Let op! Momenteel neem ik geen nieuwe cliënten aan, dus kunt u zich helaas niet aanmelden!